סדנת מוכנות לכיתה א’ – “ההורה המאמן”

סדנת מוכנות לכיתה א’ – “ההורה המאמן”

 • בסדנה ההורה יקבל כלים רבים אשר בעזרתם יוכל לקדם את ילדו ולפתח בו כישורים ומיומנויות הנדרשות לביה”ס.
 • בנוסף ההורה יקבל כלים חשובים בתקשורת בינאישית לביצוע שיח אחר עם ילדו כדי ליצור אמון הדדי/ לרתום לשת”פ/ להעצים. כלים שישמשו אותו גם בעתיד ולא רק לכיתה א’.
  • נלמד תקשורת מקדמת/ מקרבת – ללמוד “לדבר אחרת”  ולפתח בשלות רגשית
  • נלמד מודל לפתרון בעיות  – מה עושים כשיש בעיה? איך חושבים על פתרון מתאים?
  • פיתוח הרגלים לקראת בית ספר – סדר יום, סדר, ארגון, התארגנות, התמדה, אחריות, עצמאות.
  • דרכים לפיתוח בשלות קוגנטיבית – הקניית ידע דידקטי תוך משחק משותף.
  • דיאלוג עם הילד כהכנה לקראת המעבר לביה”ס- הפגת חששות לקראת בית הספר/ “עשה” ו”אל תעשה”
  • דרכים שבעזרתם נוכל לשפר את ביטחונו העצמי של ילדנו
  • חוזרים לריכוז– נלמד לזהות חוסר ריכוז אצל ילדנו ונלמד תרגילי מוח פשוטים המחזירים לריכוז. נפלא גם להורה וגם לילד:)